PL  14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 28

Rzymskokatolicka Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku

tel. (055) 649-66-80

Nabożeństwo do bł. Jerzego Matulewicza

Litania do bł. Jerzego Matulewicza

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta,
módl się za nami!
Błogosławiony arcybiskupie Jerzy,
Głęboko oddany Maryi Niepokalanej,
Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu,
Wierny Synu Kościoła,
Dobry i mądry pasterzu,
Krzewicielu odnowy duchowej,
Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych,
Opiekunie powołań zakonnych,
Patronie księży i biskupów
Przyjacielu i natchnienie robotników,
Nauczycielu i mistrzu młodzieży,
Mężu silnej wiary,
Wzorze ciężkiej pracy i pobożności,
Miłośniku pokory i łagodności,
Kwiecie cierpliwości i opanowania,
Przekazicielu duchowej radości i pokoju,
Zakonniku zgody z sercem Boga,
Pokój czyniący między ludźmi i narodami,
Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa,
Dbający o publiczne sumienie,
Wzorze łaskawości dla wrogów,
Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz,
Ojcze i obrońco sierot,
Pocieszycielu chorych i ubogich,
Wzorze świętości naszych czasów,
Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu,
Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W: Módl się za nami błogosławiony Jerzy.
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego biskupa rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mistyczne Ciało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AKT OFIARY CODZIENNEJ WEDŁUG SŁÓW BŁ. JERZEGO MATULEWICZA
Ofiaruję Majestatowi twemu, Boże moje serce, aby Ciebie Jedynego miłowało i niczego oprócz Ciebie, chyba że dla Ciebie; moją duszę, aby Tobie służyła; rozum, pamięć, wolę, aby Tobie podlegały; usta moje, aby do Ciebie mówiły; język mój, aby Ciebie sławił; wzrok, dotykanie, smak, słuch, powonienie, wyobraźnię, ażeby nic złego nie przyjmowały, niczego niewłaściwego nie szukały, ani nie zachowywały; wszystkie moje odczucia wewnętrzne i zewnętrzne; wszystkie składniki ciała i duszy, wszystkie spojrzenia, rozmowy, pożądania, zamiary; utrapienie, pociechę, bojaźń, bezpieczeństwo, smutek, radość, upadanie, powstanie, pokusę i zwycięstwo nad nią; prześladowania, krzywdy, dostojeństwo, wzgardę, niesławę, sławę, obfitość, niedostatek, pracę, odpoczynek, zdrowie, słabość; żywot, śmierć - mnie całego, i wszystko moje.
Spraw, Panie, abym Twój był wszystek, mój w żadnej rzeczy; tak w każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj będzie ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
Przenajświętsza i Niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet Świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O ŁASKĘ ZA PRZYCZYNĄ BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO
Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas nieustanną opieką, zanoszę do Ciebie moje pokorne błaganie. Za wstawiennictwem Błogosławionego Jerzego Matulewicza, który tak wiele cierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski, o którą Cię z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.

PROŚBA o pomoc Wszechmogącego Boga
z pism Bł. Jerzego Matulewicza

Panie, Boże mój, daj sercu mojemu, aby Ciebie pożądało; pożądając - szukało; szukając - znajdowało; znajdując -miłowało; miłując - grzechy moje odkupywało; odkupionych nie powtarzało. Daj Panie, Boże mój, sercu mojemu pokutę, duchowi skruchę, oczom źródło łez, rękom szczodrobliwość jałmużny. Królu mój! Wygaś we mnie pożądania ciała i zapal ogień miłości do Ciebie. Odkupicielu mój! Wygoń ze mnie ducha pychy i udziel łaskawie skarbu Twojej pokory. Zbawicielu mój! Oddal ode mnie zapalczywość gniewu i, cierpliwy, użycz mi tarczy Twojej cierpliwości. Stworzycielu mój! Wyrwij ze mnie zgorzknienie ducha i udziel mojej myśli słodyczy.
Daj mi, Ojcze Najłaskawszy, wiarę gruntowną, nadzieje odpowiednia, miłość nieprzerwaną. Skieruj we mnie, Władco mój, niestateczność myśli ku stałości; odwróć błąkanie się serca, szyderstwo ust, wyniosłość oczu, obżarstwo brzucha, łajanie bliźnich, grzech z obmowy, świerzbę ciekawości, żądzę bogactw, rabunek władztw, pragnienie czczej chwały, zło nieszczerości, jad pochlebstwa, pogardę ubogich, ucisk słabych, gorączkę chciwości, rdzę zazdrości, śmierć bluźnierstwa. Wytęp we mnie, Stwórco mój, zuchwalstwo, niezrównoważenie, upór, niepokój, próżnowanie, ospałość, gnuśność, otępienie myśli, ślepotę serca, nieużyteczność uczuć, dzikość obyczajów, nieposłuszeństwo doboru, sprzeciwianie się radzie, niehamowanie języka, (...) gwałt nad słabymi, spotwarzanie niewinnych, (...) srogość dla domowników, (...) nieczułość wobec bliźnich.
Boże mój! Miłosierdzie moje! Proszę cię przez umiłowanie Syna Twego, daj mi dzieła miłosierdzia, dążenie do miłości, daj współczuć strapionym, radzić błądzącym, ratować nędznych, wspomagać cierpiących niedostatek, pocieszać smutnych, podnosić uciskanych, wzmacniać ubogich, zagrzewać skarżących się, odpuszczać dłużnikom, oszczędzać uchybiającym nam, nienawidzących nas miłować, za złe odpłacać dobrym, nikim nie gardzić, lecz każdego szanować, zacnych naśladować, złych się strzec, cnoty sobie przyswajać, wady odrzucać; zachowywać w przeciwnościach cierpliwość, w powodzeniu powściągliwość, a więc stwarzać wargami naszymi strażnicę ust, wrota do wszelkich spraw; wreszcie sprawy ziemskie lekceważyć, a niebieskich pożądać. Amen.